Dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia procesu integracji tych dzieci w czasie pobytu w grupie oraz do jednoczesnego wspierania ich rozwoju dzięki prowadzeniu zajęć indywidualnych w zakresie logopedii, integracji sensorycznej, zajęć pedagogicznych i psychologicznych. Procesy te przebiegają równolegle i uzupełniają się.

Zajęcia indywidualne bazują na realnych doświadczeniach w grupie i dostarczają dzieciom wzorców aktywności społecznej. Jest to dla nich również czas na pomoc w zrozumieniu sytuacji, które obserwują i w których uczestniczą. Natomiast w czasie pobytu w grupie powstaje możliwość praktycznego doświadczenia i testowania nauczonych wzorców.

Z naszej perspektywy jest to korzystne dla obu stron integracji – dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają możliwość modelowania właściwych zachowań i nabywania wzorców interakcji społecznej, a dzieci neurotypowe uczą się otwartości, pomagania, doświadczają różnorodności postaw i zachowań. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wiemy, że w procesie integracji równie istotne, co praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jest przygotowanie do niego całej grupy. W związku z tym w porozumieniu z psychologiem przedszkolnym oraz superwizorem prowadzone są działania ukierunkowane na grupę, w której przebywa dziecko (w ramach codziennej pracy, zajęć psychoedukacyjnych, realizacji programu wychowawczego przedszkola).

Umożliwiamy organizację i wspomagamy terapię dzieci przede wszystkim z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oddziaływania te przebiegają dwutorowo – dotyczą zarówno dzieci, jak i rodziców. Przedszkole jest ważnym etapem w rozwoju każdego dziecka. Wszechstronne wspieranie rozwoju oraz integracja społeczna ogrywają istotną rolę, dlatego też w przedszkolu funkcjonują grupy ogólnodostępne, do których uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W każdej z tych grup pracuje nauczyciel – oligofrenopedagog, odpowiedzialny za przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki.

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontaktTagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne