Original Play

Zabawa poprzez serce

Kiedy: 26,27 lutego 2016 r.

Można wziąć udział w jednej lub obu częściach

Szkolenie dorosłych bez udziału dzieci sobota, 27 lutego  w godzinach 9-17, koszt 250 zł

Szkolenie praktyczne z dziećmi piątek, 26 lutego w godz 9.30-14.30

Gdzie: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul. Gwarna 2a, Kraków.

Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w imieniu pani Jolanty Graczykowskiej oraz swoim ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu w programie Original Play® autorstwa dr O. Freda Donaldsona.

Warsztat ma na celu zaprezentowanie idei oraz praktyki Original Play®. Składa się zarówno z teorii jak i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.

Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę o tym, jak poprzez zabawę zapobiegać agresji, konfliktom dziecięcym, zdobywają podstawowe umiejętności bezpiecznego reagowania na agresję i radzenia sobie z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, zdobywają podstawowe umiejętności organizowania zajęć Original Play® dla dzieci.

Korzyści z wzięcia udziału w programie

 • zapobieganie agresji, konfliktom i zjawisku wykluczenia wśród dzieci;
 • doskonalenie umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów agresji, przemocy i innych negatywnych zachowań u dzieci;
 • redukcja agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia w dziecięcych relacjach;
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa;
 • obniżenie poziomu stresu;
 • redukcja lęków, uczucia bezradności w trudnych sytuacjach;
 • wzrost empatii, współczucia;
 • wzrost tolerancji i akceptacji różnic;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z innymi i integrowania się z grupą;
 • zwiększenie możliwości adaptacyjnych do nowych sytuacji i warunków -umiejętność współdziałania w grupie;
 • integracja procesów poznawczych, sensomotorycznych i emocjonalnych.

Krótki opis programu

Program Original Play® oparty jest na ponad 30-letnich badaniach twórcy programu dr Donaldsona nad zastosowaniem „pierwotnej zabawy” w radzeniu sobie z agresją, przemocą, konfliktami wśród dzieci i dorosłych na całym świecie.

Original Play jest programem profilaktycznym i interwencyjnym, realizowanym w wielu placówkach edukacyjnych, na różnych poziomach edukacji i o różnej specjalności (przedszkola, szkoły, placówki integracyjne, szkoły specjalne, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne). W Polsce i wielu innych krajach na świecie prowadzone są szkolenia w programie Original Play dla wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju i procesu uczenia się dzieci, między innymi dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-­wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, pracowników placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Program otrzymał wiele rekomendacji, w tym rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i honorowy patronat Polskiego Komitetu ds.UNESCO. Opisany został w publikacjach naukowych Akademii Jana Długosza w Częstochowie i Wyd.Impuls.
W maju 2014 program Original Play został zaprezentowany przez J.
Graczykowską w Polskim Przedstawicielstwie przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie w ramach seminarium: „Towards Inclusive Education – Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Children”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 697 982 854.

Centrum Promocji ORIGINAL PLAY, ul. Rumiankowa 1, 05-084 Grądy; Regon: 015663460, NIP: 522-129-20-38, tel.+ 48 602 318 464, www.originalplay.eu, jola@originalplay.pl

Szkolenie w programie Original Play® autorstwa dr O. Freda Donaldsona, kurs podstawowy.

 • Termin: piątek 26, sobota 27 lutego 2016
 • koszt:  piątek 180 zł, sobota 180 zł ( można wziąć udział w jednej lub dwóch częściach)
 • Rachunek bankowy nr: 02 1050 1445 1000 0091 4893 7189 Jako tytuł wpłaty prosimy o wpisanie: warsztat Original Play
 • Miejsce: Niepubliczne Przedszkole „Krasnal”, ul.Gwarna 2a.
 • Prowadząca: mgr Jolanta Graczykowska, przedstawicielka programu Original Play w Europie.

Mgr Jolanta Graczykowska – oficjalna przedstawicielka i koordynatorka Original Play w Europie, nauczyciel, terapeuta. Autorka publikacji naukowych w temacie Original Play. Współpracuje ze szkołami wyższymi. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia Original Play dla rodziców, profesjonalistów w zakresie edukacji, medycyny, osób zajmujących się profesjonalną pomocą dzieciom i dorosłym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu programu Original Play wśród dziećmi z różnymi wyzwaniami edukacyjnymi i rozwojowymi: agresją, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), autyzmem, problemami rozwoju psychoruchowego, dysleksja, opóźnieniem rozwoju intelektualnego. Uczestnikami jej zabaw są dzieci i dorośli w różnych częściach świata, niezależnie od ich wieku, poziomu rozwoju psychofizycznego, uwarunkowań kulturowych i językowych, statusu społecznego. Bawi się również z dziećmi specjalnej troski, z dziećmi ulic, ofiarami przemocy.

jolanta-graczykowska

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

Kaja Wiśniowska-Wójcik
tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontaktTagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne