TITLE

DESCRIPTION

Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny przy Niepublicznym Przedszkolu „Krasnal”

W gabinecie przy przedszkolu „Krasnal” na ul. Kobierzyńskiej 24 organizowane są specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, dedykowane w szczególności dzieciom i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

Oferta:

– indywidualne zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci i młodzieży z różnego rodzaju trudnościami, niepełnosprawnościami, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudnościami w zachowaniu, całościowymi zaburzeniami rozwoju

– konsultacje dla rodziców

– zajęcia grupowe z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz trudnościami społeczno-emocjonalnymi

– zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Dla uczestników zajęć przygotowywany jest indywidualny lub grupowy program pracy terapeutycznej, konsultowany i zatwierdzony przez rodziców. Praca skupia się na wspieraniu rozwoju dziecka w wielu sferach (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, fizyczno-motorycznej) – w zależności od potrzeb rozwojowych, trudności i rozpoznanych obszarów deficytowych.

Wykorzystywane metody są ściśle zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zaś kryterium ich wyboru stanowi dowiedziona skuteczność terapeutyczna. Bazę do pracy nad trudnościami stanowią mocne strony dzieci, ich indywidualne preferencje i zainteresowania.

Zajęcia prowadzi:

mgr Edyta Kiszczak – psycholog, pedagog specjalny. Ukończyła ścieżkę specjalizacyjną Psychologii Klinicznej Dziecka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju, zdobyte w przedszkolach, szkołach specjalnych, na turnusach terapeutycznych, w specjalistycznych poraniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się we wprowadzaniu komunikacji wspomagającej i alternatywnej PECS dla dzieci niekomunikujących się werbalnie, pomocy osobom przejawiającym zachowania trudne, oraz budowaniu repertuaru funkcjonalnych umiejętności u osób z autyzmem.

Wybrane kursy i szkolenia:

Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem

Picture Exchange Communication System Poziom I

Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się

Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwoju

Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania

Techniki SAZ w pracy z grupą

Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji

Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka

Cennik:

zajęcia indywidualne – 100 zł

konsultacje – 100 zł

zajęcia grupowe – 80 zł

Kontakt:

e-mail: krasnal.terapia@gmail.com

tel.: 530 326 226

Oddziały

Przedszkole

ul. Gwarna 2a
os. Kurdwanów/os. Piaski

Przedszkole

ul. Domagały 59
Bieżanów/os. Złocień

Żłobek

ul. Klonowica 33
Wola Duchacka

Żłobek, przedszkole, coworking

ul. Kobierzyńska 24, Wilga Park
os. Ruczaj/os. Podwawelskie

Główne biuro

Sekretariat

tel. +48 570 605 123
biuro.krasnal@gmail.com

Dyrektor

Marta Kułaga
tel +48 502 474 224
krasnal.marta@gmail.com

Szybki kontakt


Przepisz kod z obrazka captcha (zabezpieczenie antyspamowe)

Tagi

niepubliczne • przedszkole • żłobek • opieka • dzieci • Kraków • co-working rodzicielski • 7/24 • Podgórze • Kurdwanów • Złocień • Ruczaj • Piaski • Podwawelskie • Bieżanów • Wola Duchacka • NVC • wychowanie przedszkolne